AVENEVA's Finest Service Collection

SUSTAINABILITY

Welcome to AVENEVA Studio

AVENEVA is the most amazing premium template with powerful customization

settings and ultra fully responsive template.

01

Strategy

Details

06

Method

Non-stop Work

Sürdürülebilirlik stratejimiz: daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak.

 

Bu liderliği gelecekte de sürdürmek üzere, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik ve 2030 yılı için net ancak zorlu bir hedef belirledik: Bu yıla kadar, tüm XXX ürün ve süreçleri bugün olduğundan üç kat daha fazla verimli olmalıdır. (Buna “Faktör 3” adını vermekteyiz.)

 
 

Bu amaç, büyümenin kaynak tüketiminden ayrılması şeklinde gelecekte karşılaşacağımız temel zorluklardan birini ele alır. Bunun yerine, çevresel ayak izimizi azaltırken müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek istiyoruz.

BİZİM İÇİN ANLAMI

1. Kurumsal değerimiz

 

 

Kendimizi sürdürülebilirlikte liderliğe adadık. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte yaptığımız her işte sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Kendimizi faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin güvenliğine ve sağlığına, çevrenin korunmasına ve yaşam kalitesine adadık.

 

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor. 2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

 

Bu gelişmeler geleceğe ilişkin zorlukları oluştururken büyük bir potansiyel de sunuyor: İnovasyon gerçekleştirme ve daha az tüketerek daha fazlasını başarmak, sürdürülebilirliğin önemli kilit noktası olacak. İnsanların iyi bir hayat yaşarken, giderek daha az malzeme kullanmalarını gerektirecek çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu fikir, daha fazla kaynak tüketmeden büyümenin ve yaşam kalitesini artırmanın yeni yöntemlerini bulmaya çabaladığımız için şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Daha az ekolojik ayak iziyle daha fazla değer yaratmak için ürünlerimizi ve çözümlerimizi inovasyonlar ve akıllıca yollarla iyileştirmek istiyoruz.

Think basics, think AVENEVA. Designing like a pro,

AVENEVA ups the style with its simple basics

Sürdürülebilirlik

 

Sürdürülebilirlik liderleri olarak, faaliyetlerimizi sorumlulukla şekillendirmeye ve ekonomik başarımızı artırmaya devam ederken, sürdürülebilir gelişmeye yönelik yeni çözümlerde öncü olmayı hedefliyoruz. Bu istek, tüm değer zinciri boyunca şirket faaliyetlerinin tamamını kapsıyor.

 

XXX sürdürülebilirlik konusunda liderlik taahhüdü, değerlerimizin derinlerinde saklıdır. Ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasındaki dengenin korunması onlarca yıldır kurumsal kültürümüzün temelinde yer almaktadır. Bu yaklaşım, tüm iş birimi ve fonksiyonlar için geçerlidir. Dünya genelindeki birçok faaliyetlerinde sürdürülebilir gelişme ilkelerini göz önünde bulundurarak, çalışır.

Sürdürülebilirlik stratejimiz: daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak.

 

 

Bu liderliği gelecekte de sürdürmek üzere, uzun vadeli bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirdik ve 2030 yılı için net ancak zorlu bir hedef belirledik: Bu yıla kadar, tüm XXX ürün ve süreçleri bugün olduğundan üç kat daha fazla verimli olmalıdır. (Buna “Faktör 3” adını vermekteyiz.)

Bu amaç, büyümenin kaynak tüketiminden ayrılması şeklinde gelecekte karşılaşacağımız temel zorluklardan birini ele alır. Bunun yerine, çevresel ayak izimizi azaltırken müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek istiyoruz.

BİZİM İÇİN ANLAMI

1. Kurumsal değerimiz

 

 

Kendimizi sürdürülebilirlikte liderliğe adadık. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve paydaşlarımızla birlikte yaptığımız her işte sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Kendimizi faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin güvenliğine ve sağlığına, çevrenin korunmasına ve yaşam kalitesine adadık.

 

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor. 2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

3. Liderlik

 

Uzun vadeli hedefimiz, 2011 ila 2015 yıllarına ilişkin açık hedeflerimiz ve stratejik ilkelerimiz temelinde ekonomik başarımızı artırmaya ve faaliyetlerimizi sorumluluk sahibi bir şekilde şekillendirmeye devam ederken sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkan çeşitli zorluklara yeni çözümler getirme konusuna liderlik ediyoruz.

 

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor. 2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

2. Faktör 3

Ayak izini aynı düzeyde muhafaza ederken, ürettiğimiz değeri üç katına çıkarabiliriz. Ya da aynı değeri sunarak verimlilikte artış yakalarken, çevresel ayak izimizi günümüzdeki seviyesinin üçte birine düşürebiliriz.

Altı odak noktasında katkılarımız

 

Faaliyetlerimizi değer zinciri boyunca, sürdürülebilir gelişmenin zorluklarını yansıtan altı noktaya odaklandırdık. Yenilik yapmak ve daha az tüketerek, daha fazlasını başarabilmek, insanların yaşam kalitesini düşürmeden sürdürülebilir gelişme için önemli rol oynamaktadır. Tüm değer zinciri boyunca ürünlerimiz ve teknolojilerimizde ilerlemeyi sürdürebilmek amacıyla faaliyetlerimizle ilgili zorlukları özetleyen altı alana odaklanıyoruz. Bu odak alanlarını iki boyuta ayırdık: "Daha fazla değer" ve "Daha az ayak izi". Stratejimizin başarısı ve hedeflerimize ulaşabilmemiz için bu iki boyutun da her daim çalışanlarımızın aklında ve günlük çalışmalarında olması ve iş sürecimize yansıtılması gerekir.

XXX Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle ofis uygulamalarını ve iş süreçlerini sürdürülebilir inovasyon prensiplerine göre dönüştüren XXX , bu sürece tüm çalışanlarını, onların ailelerini, tedarikçilerini ve müşterilerini de dâhil etmeyi, stratejisinin bir parçası olarak görmektedir.

 

Ofislerde Sürdürülebilirlik

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 

Ofislerdeki sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında bina/salon optimizasyon projeleri ile alan tasarrufu ve buna bağlı olarak soğutmada harcanan enerji tüketiminde ciddi azalma sağlanmaktadır. Bunların yanı sıra tasarruflu ampul kullanımı, ısı yalıtımı ve mantolama, toplu taşıma, bina otomasyonları, çevre dostu araç filosu, kâğıt geri dönüşümü, elektronik belge ve dokümantasyon sistemi, merkezi baskı sistemleri, telepresence ve video konferans kullanımı ile geri dönüşüm, tasarruf ve karbon salınımında azalma sağlanmaktadır.

XXX yalnızca kendi faaliyetlerini kontrol altına almakla yetinmeyip farkındalık yaratmak için çeşitli adımlar atmaktadır. Çevreci ürünler kapsamında e fatura uygulaması da müşterilerin karbon ayak izini azaltmaya yönelik fayda sunmaktadır.

DX Klima Dönüşüm projesi: Klima sistemleri, yeni nesil enerji verimli iklimlendirme sistemleri ile değiştirilmiştir. Bu dönüşümün bir sonucu olarak işletme maliyetleri ve enerji tüketim seviyeleri azalmıştır.

XXX ayrıca faaliyetleri nedeniyle oluşan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlayacak verimlilik ve tasarruf faaliyetleri yürütmekte ve yeni teknolojilere yatırım yapmaktadır.

Dünyada en yaygın, en güvenilir ve en geçerli “Yeşil Bina Sertifika Sistemi”dir. Amacı, insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamaktır.

Sera gazı emisyonlarını takip ve azaltma, iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, atık yönetimi, sıcaklık ve nem kontrolü gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar göz önünde bulundurulmakta ayrıca bina inşaatlarında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması sağlanmaktadır. Enerji ve su tasarrufunun yanında personelimizin sağlığına ve konforuna da katkıda bulunulmuştur.

Su Verimliliği

 

Bina da kullanılan su verimli ve konforlu ileri teknoloji ürünü su armatürleri kullanıcı konforundan ödün vermeden uluslararası standartlarda su verimliliği sağlamaktadır.

Binada, kullanılan verimli su armatürlerinden dolayı %40’ın üzerinde su tüketiminde azalma sağlanmıştır.

Malzeme ve Kaynaklar

 

Binada kullanılan tüm inşaat malzemeleri sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanları tercih edilmiştir.

Projede kat bazında geri dönüşüm noktaları oluşturulmuştur.

İnşaat sırasında çıkan atıkların ayrıştırılarak minimumda ağırlıkça %50’den fazlası yeniden kullanılmış veya geri dönüşüme gönderilmiştir.

Proje kapsamında %10’dan fazla oranda geri dönüşümlü içerik olan malzemeler kullanılmıştır.

Atık Yönetimi

 

Şirketimizde, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin izolasyonunun sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur.

Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.

Şirketimizin atık yönetimi ile ilgili diğer faaliyetleri ise, faaliyetlerinde atığın üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak ve atıkların kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak şeklindedir.

Türkiye'de Sürdürülebilirlik

Globalde olduğu gibi XXX Türkiye de sürdürülebilirlik konusunda, kendini liderliğe adadı. Her gün, çalıştığımız iş bölümü fark etmeksizin, ekonomik başarı, çevre koruma ve sosyal sorumluluk arasındaki dengenin korunması için sürdürülebilirliğe odaklanıyoruz.

Yerel olarak da üretimden müşteri iş birliklerine, yerel bir hayır kurumunun desteklenmesinden çalışanlarımıza kadar değer zinciri boyunca tüm şirket aktivitelerimizde global sürdürülebilirlik stratejimizi uyguluyoruz.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

 

Çevresel ayak izimizi azaltırken aynı zamanda müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek. Bu fikir, sürdürülebilirlik stratejimizin ve sürdürülebilirlikle ilgili iddialı hedeflerimizin merkezinde yer almaktadır.

 

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor. 2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

 

Bu gelişmeler geleceğe ilişkin zorlukları oluştururken büyük bir potansiyel de sunuyor: İnovasyon gerçekleştirme ve daha az tüketerek daha fazlasını başarmak, sürdürülebilirliğin önemli kilit noktası olacak. İnsanların iyi bir hayat yaşarken, giderek daha az malzeme kullanmalarını gerektirecek çözümlere ihtiyaç duyuyoruz. Bu fikir, daha fazla kaynak tüketmeden büyümenin ve yaşam kalitesini artırmanın yeni yöntemlerini bulmaya çabaladığımız için şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin merkezinde yer alıyor. Daha az ekolojik ayak iziyle daha fazla değer yaratmak için ürünlerimizi ve çözümlerimizi inovasyonlar ve akıllıca yollarla iyileştirmek istiyoruz.

Daha az tüketerek, daha fazlasını başarmak


Bu fikir, tüm ticari iş ve faaliyetlerimizi yönlendiren sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer almaktadır.

 
 

Bu amaç, büyümenin kaynak tüketiminden ayrılması şeklinde gelecekte karşılaşacağımız temel zorluklardan birini ele alır. Bunun yerine, çevresel ayak izimizi azaltırken müşterilerimiz, tüketicilerimiz, içerisinde faaliyet gösterdiğimiz topluluklar ve şirketimiz için daha fazla değer üretmek istiyoruz.

2. Sürdürülebilirlik

2050 yılında yaklaşık 9 milyar kişinin, gezegenin sınırlı kaynakları dahilinde iyi yaşam standartlarıyla yaşaması (Sürdürülebilir Gelişim için Dünya İş Konseyinin 2050 Vizyonu).

 

Uzun bir süredir büyüme ve kaynak tüketimi birlikte ve birbirinden ayrılarak, erişilmesi mümkün değilmiş gibi görünüyordu. Nüfusun arttığı ve yaşam standartlarının yükseldiği her durum kaynakların fazla tüketimi anlamına geliyor. 2050 yılına kadar nüfusun artarak yaklaşık dokuz milyar kişiye yükselmesi bekleniyor. Bu eğilimin yakın zamanda değişiklik göstermeyeceğini söyleyebiliriz. Fosil yakıtlar veya su gibi doğal kaynaklar, gezegenimizin üretimine devam etmesine oranla çok daha hızlı tüketildiğinden, kaynak tüketimi önümüzdeki yıllarda hızlanacak.

2030 yılına kadar üç kat daha verimli olunması

1. 2030 için 20 yıllık hedef

 

Operasyonlarımı, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile oluşturulan ayak izi için oluşturduğumuz değeri üçe katlamak. Üç kat daha verimli hale gelme konusunda sahip olduğumuz bu tutkumuzu "3 Faktörü" ile özetliyoruz. 

3. Altı odak

Birçok durumda, girdiyi azaltıp, çıktıyı iyileştirerek, konuya her iki yönden de yaklaşacağız.

 

Operasyonlarımı, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile oluşturulan ayak izi için oluşturduğumuz değeri üçe katlamak. Üç kat daha verimli hale gelme konusunda sahip olduğumuz bu tutkumuzu "3 Faktörü" ile özetliyoruz. 

Daha az tüketerek daha fazlasını başarmak

Odak alanlarımızı “daha fazla değer” ve “daha az ayak izi" olmak üzere iki boyuta böldük. Böylece “Sosyal Gelişim”, “Güvenlik ve Sağlık” ve “Performans" alanlarında oluşturduğumuz değeri artırmayı amaçlıyoruz. “Enerji ve İklim”, “Malzemeler ve Atıklar” ve “Su ve Atık su” alanlarında ise kullandığımız kaynakları ve dolayısıyla faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin ekolojik ayak izlerini daha da azaltmayı hedefliyoruz.

İş Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

İş süreçlerindeki sürdürülebilirlik anlamında yüksek enerji tüketiminin toplum ve çevreye olan etkisinin bilincinde olan XXX , enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımlara ve çalışmalara önem vermektedir.

Bu kapsamda; alternatif enerji kaynakları çeşitlerinden güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi kullanımına yönelik çalışmaları ile karbon tasarrufu sağlamayı hedeflemektedir; enerji verimliliğini ve güvenilirliğini artırmak amacıyla, verimliliği düşük olan DC enerji ekipmanları yüksek verimli teçhizatla; santral dönüşüm projeleri ile enerji verimliliği düşük olan santraller, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller/outdoor ekipmanlarla ile değiştirilmektedir.

Sistem odalarında bulunan klima cihazları yerine, yeni nesil, düşük enerji tüketimli Free-Cooling klimaların kurulumu ile karbon emisyonunu önlemektedir. Smart Metering projesi ile enerji tüketimi detaylı ve gerektiğinde anlık olarak takip edilebilmektedir; teknolojik ömrünü dolduran, teknik destek ve onarım yenileme hizmeti alınamayan eski nesil sistemler üzerindeki servisler yeni nesil transmisyon sistemleri üzerine aktarılarak bakım işletme kolaylığı, enerji tasarrufu, salon iyileştirilmesi sağlanarak hizmet kalitesi artırılmaktadır.

Sürdürülebilir Arazi ve Lokasyon

 

Binalarımız konum itibariyle yakın çevrede yürüme mesafesinde sosyal donatı ve imkanların bulunduğu gelişim yoğunluğu yüksek bir konumda bulunmaktadır.

Bina kullanıcıları ve ziyaretçiler için yeterli miktarda güvenli bisiklet parkları oluşturulmuş, bu sayede alternatif ulaşım desteklenerek bireysel araç kullanımı azaltılırken, spor imkanları oluşturulmuştur.

Enerji Verimliliği

 

Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinde enerji verimliliğine önem verilmiştir. Verimli aydınlatma armatürleri, verimli ısıtma, soğutma cihazları ile konfordan ödün vermeden giderler en aza indirilebilecektir.

Projedeki aydınlatma armatürlerinin kurulu güç üzerinden %90’ından fazlası günışığı ve varlık sensörüne bağlı çalışabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Proje kapsamında soğutma sistemlerinde ozon tabakasına zarar vermeyen, çevre dostu soğutucu akışkanlar tercih edilmiştir.

İç Mekân Kalitesi ve Kullanıcı Konforu

 

Binaların içerisine verilen taze hava oranları ASHRAE 62.1 standardının üzerinde tutularak, bina kullanıcılarının sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşamaları öngörülmüştür.

Isıtma ve aydınlatma sistemlerinde bireysel kontrole önem verilerek hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bina tasarımında iç mekânda yerleşim yapılırken bina sakinlerinin dış mekânları oturdukları yerden rahatlıkla görebilmelerine dikkat edilmiştir.

browsers-01

AVENEVA Projects

AVENEVA is the most amazing premium template with powerful customization

settings and ultra fully responsive template.

View More
PSD

AVENEVA PSD Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View More
PSD

AVENEVA HTML Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View More
PSD

AVENEVA PSD Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View More
PSD

AVENEVA PSD Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View More
PSD

AVENEVA PSD Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

View More
PSD

AVENEVA HTML Template

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Learn Surprising Services about AVENEVA

AVENEVA is the most amazing premium template with powerful customization

settings and ultra fully responsive template.

01

Notifications

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Notifications
05

Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Analysis
03

Retention

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Retention
04

Live Chat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Live Chat
02

Mobile Testing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Mobile Testing
06

Speed

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed.

More about Speed

Currently Offering

AVENEVA is the most amazing premium template with powerful customization

settings and ultra fully responsive template.

Basic

Individual
7.00Month

Premium

Business
15.00Month

Ultimate

Enterprise
23.00Month

Video Blog

Watch our video instructions with AVENEVA

Our Specialization

AVENEVA is all about details, sharp design and effortless style.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Photoshop 83%

Graphic Design 76%

Illustrator 97%

WordPress 91%

Thoughts from around the studio

Let's share the News and best articles

Testimonials

What People say about Us