Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bilincimiz, kurumsal misyonumuzun önemli unsurlarından biridir.

Başarılı Projeler

Sürdürdüğümüz tüm faaliyet alanlarında imza attığı başarılı projeler ile kararlı büyüme hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla yoluna devam etmektedir.

Kültürel Değerler

Hayata geçirdiğimiz projeler ve kültürel değerlerin korunmasına yönelik uygulamalar, sürdürülebilir iş süreçlerine ve markamızın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Doğal Denge

Sosyal yaşama destek, eğitime katkı, kültür ve sanat, doğa, çevre, spora teşvik ve sağlık konularındaki projelerimizi sürekli olarak yürütmekteyiz.

Dünyaya değer katacak her aktiviteyi planlayıp

hayata geçirmekteyiz.

Sürdürülebilir sosyal sorumluluk hedefleri

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında devam ediyor.

corporate social responsibility

Sürdürülebilir kalkınma

İçinde yaşadığımız toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında üzerimize düşen sorumluluğun bilincinde çalışıyor, bu vizyonumuzu iş yapma modellerimize ve iş ortamımıza da yayarak toplumumuza değer katmayı hedefliyoruz.

Toplumsal gelişim

Bu doğrultuda, toplumsal hayatın gelişimine verdiğimiz önemi ve desteği; toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun olarak uzun soluklu ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz çerçevesinde bu üç alanda gösteriyoruz.

Ekonomik kalkınma

Kuruluşundan bu yana ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal hayatın gelişiminde de öncülük rolünü üstlenen AVENEVA, bu alandaki desteğini köklü sosyal sorumluluk anlayışıyla sürdürüyor.

Sürdürülebilir sorumluluk

AVENEVA bugün de ülkemizin ve halkımızın güncel ihtiyaçlarına uygun olarak, uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir bir yapıda oluşturulan sosyal sorumluluk faaliyetlerine eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında devam ediyor.

Doğanın korunması

Hayvan hakları ve doğanın korunması konularında faaliyet gösteren dernekler ile işbirliği içerisinde yürüyen AVENEVA bu amaçla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yapan, ihlallerin önüne geçilmesi ve ilgili yasaların değişmesi için çalışmalar yürüten STK'lar ile işbirliğini sürdürmektedir.

Kamuoyunu bilinçlendirme

Kurumsal kutlama ve tebriklerimizde çiçek, çelenk göndermek yerine TEMA Vakfı’nın Doğa Eğitimi Çalışmaları’na paydaşlarımız adına bağış yaparak aldığımız sertifikaları gönderiyoruz.